Aanmelden en inschrijven

Omwille van capaciteitsproblemen binnen één van de scholen van onze VZW en een steeds groter wordende instroom van kinderen buiten Zutendaal heeft de Raad van beheer beslist om van start te gaan met een aanmeldingsprocedure.
Als grootste scholengemeenschap binnen Zutendaal willen we een eenduidig en transparant inschrijvingsbeleid voeren.
Het dossier van de aanmeldingsprocedure werd op 7 februari 2019 goedgekeurd door de Commissie Leerlingenrechten.

Voor het schooljaar 2022-2023 verloopt de inschrijving van nieuwe kleuters en leerlingen volgens een aanmeldingsprocedure.

Je vindt alle informatie terug op de aanmeldsite https://zutendaal.aanmelden.in/

Namens de Raad van Bestuur Vrij Basisonderwijs Gemeente Zutendaal

Charlotte Thijs (directie Ad Interim verantwoordelijk voor kleuters en eerste graad)

Christa Ory (directie verantwoordelijk voor tweede en derde graad)

Hoe en wanneer inschrijven en kennismaken?

Uw kindje mag naar school komen vanaf de eerstvolgende instapdag nadat hij/zij 2 jaar en 6 maanden geworden is.

Een handige tool die u hierbij kan helpen kunt u vinden via onderstaande link:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Enkele weken voordat uw kindje naar school mag komen, ontvangt u een persoonlijke uitnodiging door de klasjuf.  Gezien de huidige Covid-19 maatregelen kunnen wij geen welkomstdag zoals voorheen voorzien.

Wel willen wij u de kans bieden om op afspraak een kijkje te komen nemen in de klas, een leuke kennismaking met de klasjuf, enkele praktische tips mee geven voor de officiële instapdata.

Instapdagen schooljaar 2021-2022 ( na elke vakantie + 1 februari)

  • 10 januari 2022
  • 1 februari 2022
  • 7 maart 2022
  • 19 april 2022
  • 1 september 2022

Inschrijvingen 2022 – 2023

Alle ouders die in Zutendaal wonen en een kindje hebben, geboren in 2020, ontvangen via de post een uitnodiging met daarop leuke informatie over de school en enkele praktische tips over hoe aan te melden.

INSCHRIJVEN = AANMELDEN

Eerst aanmelden via aanmeldingsprocedure tussen 1 maart en 31 maart 2022 via bovenstaande link.

Vrije inschrijfperiode vanaf 2 juni 2022 elke schooldag in de voormiddag op ons secretariaat op Schoolstraat 6

Meenemen: KIDS ID of ISI+ kaart

Woont u niet in Zutendaal, of heeft u graag nog wat extra informatie?  Wij maken graag tijd voor u!

Maak gerust een afspraak met de directie.

Email: info@deparelzutendaal.be of tel 089/ 61 11 56